MENU

Tuyển thợ, Phụ

Hiện  tại, Công ty đang trong quá trình phát triển và mở rộng nên cần tuyển  thêm Thợ, Phụ thực hiện các công việc liên quan đến  gia công các mặt hàng Inox...

Yêu cầu :

+ Đối  với thợ: Thực hiện  được các công việc liên quan đến gia công Inox: hàn, cắt, chắn, ...

+ Đối với Thợ phụ: nếu người chưa biết việc thì công ty có thể đào tạo công việc tại chỗ thông qua việc thự hiện công việc theo yêu tại nơi làm việc(Có lương)